De Queeste
De Queeste

De Queeste

Blog post

Auteur: René Moraal
Datum: April 2018

Deel via LinkedIn

Deel via Facebook

Abonneren
Een Queeste zonder weerga

Bevlogenheid gaat over passie, over “strijd” willen leveren voor je doelen. Er voor willen gaan, omdat je eigenlijk niet anders kunt en wilt dan de wezenlijke waarden vinden en je eigen maken. Het gaat met je aan de haal, het geeft je vleugels om dat te bereiken wat voor jou zo belangrijk lijkt. Het gaat om een waarde die verder gaat dan voor jou alleen en een groter doel dient, die je krachtiger en resultaatgerichter maakt dan ooit. De verhalen over Arthur, krijgsheer van Brittannia, vertellen ons over zo’n magisch doel. Of Arthur ooit bestaan heeft daarvoor zijn geen harde bewijzen. Vol van magie en met een door de tijd gekoesterde onaantastbaarheid staat de mythe echter fier overeind. Wat wil je nog meer? Een verhaal uit lang vervlogen tijden, met ridders en jonkvrouwen en dramatische liefde. Passie en bevlogenheid spatten ervan af. In gedachten zie je de banieren wapperen op het kasteel Camelot, huis voor allen, het volk, de koning en zijn ridders. En daarbinnen de Ronde tafel, de plek van samenkomst voor de ridders en de koning. Geen rangen en standen ieders plek is gelijk. De echte spanning zit in de queeste naar de heilige graal. Ridders die op zoek naar ultiem geluk ronddolen voor hun land en hun koning en zichzelf tegenkomen in een zoektocht als geen andere.

Ben je een Ridder?

Arthur regeert over een land wat verscheurd wordt door oorlog. Het land en de koning snakken naar rust en vrede. Hij verenigt de verschillende landdelen en krijgsheren en laat de ridders met hem plaatsnemen als zijn gelijken aan de Ronde Tafel. De ronding van de tafel staat symbool voor gelijkheid en de mogelijkheid om nieuwe oplossingen aan te dragen en samen te besluiten. Heden vinden we deze symboliek terug in de zogenaamde “rondetafel-conferenties”. Arthur zoekt met zijn ridders naar de magie van samen werken en leven in vrede. Geen zwaarden meer om anderen te bevechten maar een land creëren waar de granen weer groeien, het vee weer talrijk is en de mensen weldoorvoed. De verloren graal, de kop of schaal (ook weer in de symboliek van de ronding) waar het bloed van Jezus van Nazareth hangend aan het kruis in is opgevangen, zou magische krachten bevatten en wil men vinden. De ridders trouw aan hun koning en hun land herkennen zich in het doel en gaan een voor een het land in op zoek naar deze Graal waarvan eigenlijk niemand weet of hij wel echt bestaat. De magie is echter zo sterk dat het verlangen om deze te vinden alles overstijgt. Herken je in jezelf zo’n ridder?

De motivatie

Zo begint vaak een queeste, welhaast met een onbereikbaar doel maar zo belangrijk dat je er hoe dan ook voor wilt gaan. Je voelt je een ridder, je wilt jouw paard bestijgen om de wereld in te gaan om dat te vinden wat jouw hogere doel helpt vervullen. De zoektocht naar de graal wordt gezien als de oer-queeste, met het karakter van een levenstaak. De graal staat ook wel symbool voor de zuivere mens of de zuiverheid van de mens. Zo is in deze queeste de symboliek te vinden van de ultieme zoektocht naar je innerlijke meester en raadgever. Zo’n queeste begin je alleen als je geraakt bent en bevlogen. Voor jouw koning (extrinsieke factor) en omdat je gelooft in de idealen waar hij voor staat en je je letterlijk en figuurlijk schaart en verbindt aan de Ronde Tafel (intrinsiek). De intrinsieke motivatie, de energiefactor die kenmerkend is voor bevlogen zijn bepaald of je je werkelijk gaat verbinden aan het doel. Wie of wat is jouw “koning,” en voor welke idealen strijd jij?

De queeste in jezelf

De avonturen van Galahad, de ridder die als enige zuiver van inborst bleek en de Graal vindt, kun je interpreteren als de weg die de mens aflegt naar persoonlijke verlichting en de obstakels die men daar tegen komt. In een van de films van Steven Spielberg over de held Indiana Jones, zoekt deze ook naar de heilige graal. Niet voor zichzelf, nee, hoezeer hij ook van artefacten houdt, hij vecht om de graal te vinden omdat hij daarmee het leven kan redden van zijn vader. Op een gegeven moment komt hij bij een enorm diepe kloof. Letterlijk en figuurlijk moet hij een “leap of faith” nemen om de overkant te bereiken. Dat kenmerkt de zoektocht naar de graal en die in jezelf, een ‘sprong in het duister’ met een enorme wilskracht en bevlogenheid om je doel te bereiken. Zo’n sprong neem je alleen als je het vertrouwen hebt dat het goed zal gaan en je doel zo belangrijk is dat je bereid bent jezelf ervoor in de waagschaal te leggen.

Wat is jouw positie?

Ben jij in staat om in jouw leven ”ronde tafels” te laten ontstaan? Gebruik je de symboliek en werking van de rondingen in je leven om je met de “ridders” die je ontmoet in je leven te scharen en samen een groep te creëren? In het hedendaagse community-denken en ook in de werking van de coöperatieve samenwerkingsvormen vind je de gelijkheid in stem, het delen van verantwoordelijkheden en resultaten terug. Hier is sprake van een natuurlijk in vrijheid verbinden met mensen die dezelfde bevlogenheid hebben als jij om dingen te realiseren. Denk aan voorbeelden als Buurtzorg, of de coöperatie Schoongewoon. Hier gaat het weer om je vak goed doen, de klant waarde geven en waardig behandelen. Soms lijkt het ontstaan van de sociale ondernemingsvormen te worden neergezet als zoektochten naar de heilige graal. Alsof ze niet bereikbaar zouden zijn. Ik zie andere voorbeelden om mij heen. Voorbeelden van bevlogen mensen, met gezamenlijke idealen groter dan zijzelf en die werkelijk samen realiseren. Waar maatschappelijke waarde telt en cirkels, ronde tafels van vertrouwen en co-creatie hun werk doen. Mensen die ook de zoektocht naar hun eigen graal aandurven en van daaruit handelen. Een positie als ridder is altijd vacant, aan welk soort tafel je plaatsneemt bepaal jij! Durf jij de zoektocht naar je eigen heilige graal te starten?

Deze blog is eerder gepubliceerd onder de titel Ridder van de ronde tafel in het boek Bevlogenheid van de Alfabetboeken (2015)
Foto: Justin Wevers, photographer and worldtraveller www.justintravel.nl